WATERPIA Business - Elementele de noutate faţă de clasele anterioare recomandă aceste echipamente utilizării Ón medii ce presupun un număr mare de consumatori; locuri publice, hale, cantine, restaurante etc.

Prezintă avantajul filtrării, răcirii şi Óncălzirii unor cantităţi de apă mai mari, Óntr-un timp scurt.